Nieuws

Is een gesloten cannabisketen haalbaar?


Het in het Regeerakkoord aangekondigde experiment met een ‘gesloten cannabisketen’ is nuttig en haalbaar. Dit adviseert de commissie Experiment gesloten cannabisketen in een rapport dat afgelopen woensdag is gepresenteerd. De commissie staat onder leiding van André Knottnerus, hoogleraar Huisartsgeneeskunde in Maastricht. Sanne van Eerden was secretaris van de commissie. 

Het advies over een door de overheid gereguleerde keten richt zich niet op medisch- maar op recreatief gebruik van cannabis, de verzamelnaam voor marihuana (wiet) en hasj. De behoefte aan een gesloten keten is ingegeven door het schisma van gedogen en niet-gedogen. Gedoogd worden verkoop en gebruik van cannabis terwijl teelt en distributie zich afspelen in het criminele circuit.

Het advies van de commissie gaat over hoe geëxperimenteerd kan worden met een gesloten keten (zonder inmenging van het criminele circuit) en het meetbaar maken van effecten van het experiment op de volksgezondheid, de criminaliteit en de veiligheid.

In het najaar gaat een commissie zich buigen over de selectie van de gemeenten die in aanmerking komen voor deelname aan het experiment.

Persbericht Commissie Knottnerus
Een experiment met een gesloten cannabisketen, Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen, 20 juni 2018
Advies en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/egc
Artikel in het dagblad Trouw