Verbeteren van werkprocessen

Op diverse plaatsen werken we aan het verbeteren van het dagelijks operationeel functioneren van organisaties, zowel in primaire processen als in de bedrijfsvoering. 

AEF beschikt over ruime ervaring in methodieken als sociotechnisch herontwerp en LEAN Six Sigma. We gebruiken die kennis met gevoel voor de specifieke situatie. En we weten dat de échte kennis niet in de adviseurs huist, maar in de hoofden en handen van de professionals die het werk dagelijks uitvoeren.

Large large verbeteren van werkprocessen

Large large doorlichting benchmarking werklastmeting

Doorlichting, benchmarking, werklastmeting

Wat zeggen de cijfers? Veel organisatievragen worden hanteerbaar door ze van een kwantitatieve basis te voorzien. Hoe scoort de organisatie ten opzichte van vergelijkbare partijen? Is onze overhead niet te hoog? En is er ook een verband tussen klachten over werkdruk en de feitelijke werklast van professionals? 

Het uitvoeren van cijfermatig onderzoek vraagt in onze ogen om méér dan alleen technische vaardigheid. Adviseurs van AEF koppelen analytische gaven aan strategisch inzicht en gevoel voor verhoudingen.
 


Financiën, bedrijfsvoering, informatievoorziening

Geen organisatie vaart wel zonder een gezonde bedrijfseconomische basis en een solide bedrijfsvoering. AEF licht organisaties financieel door en ontwikkelt bedrijfseconomische modellen ten behoeve van betere sturing. Ook begeleiden we organisaties bij het beter laten functioneren van stafdiensten. 

AEF voelt zich thuis in alle sectoren, en beschikt in het bijzonder over ruime kennis en ervaring ten aanzien van de financiering van de AWBZ (inclusief de zorgzwaartebekostiging), de rechtspraak en de politie. 
 

Large large financien bedrijfsvoering informatievoorziening