Nieuws

Heterdaadkracht

De term 'heterdaadkracht' is in zwang bij de politie. Ivo van Duijneveldt probeert het begrip een lokale invulling te geven

De term ‘Heterdaadkracht’ is de laatste jaren in zwang gekomen bij de politie. Onderzoek van AEF en de Politieacademie wijst uit dat het concept op heel uiteenlopende wijze invulling krijgt: van verbetering van reactiviteit van de politie tot het mobiliseren van het publiek (ogen op straat) ter vergroting van de kans op heterdaadaanhoudingen. Door begripsverwarring en interne gerichtheid lijdt het concept heterdaadkracht aan een zekere diffuusheid.

In een artikel in het Tijdschrift voor de Politie geven Ivo van Duijneveldt c.s. een aanzet om het begrip te concretiseren en pleiten ze tegelijk voor maatwerk, voor een lokale uitwerking. Het zou een gemiste kans zijn –betogen ze- wanneer het begrip ten onder zou gaan als beleidsruis.

Shanna Mehlbaum, Roel Holvast, Roel Holvast, Ivo van Duijneveldt, Heterdaadkracht organiseren, in: Het Tijdschrift voor de Politie, jrg.76, nr.14, p.6-11