Nieuws

Herstel de orde op het spoor


Maarten Veraart schrijft voor S&D, Socialisme en Democratie, het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting, over de ontwikkelingen in de spoorsector tegen de achtergrond van de liberalisering van verschillende sectoren in Nederland.

Wat waren ook weer de drijvende krachten achter het openbreken van monopolies in de nutssectoren? Wat kunnen we leren van andere sectoren?

Komende periode is het aan de politiek keuzes te maken over de ordening van het spoor. Alleen bij een heldere keuze kan de rust in de sector terugkeren en kunnen betrokken partijen een langetermijnstrategie uitstippelen.

Verzaakt echter de politiek, dan zal de sector de gevangene blijven van incidenten.

Maarten Veraart, Herstel de orde op het spoor, in: Socialisme & Democratie (S&D), jr.72, nr.4 (augustus 2015), p.22-28