Nieuws

Herijking gemeentefonds rapporten gepubliceerd


Gemeenten krijgen het grootste deel van hun budget van de rijksoverheid, via het gemeentefonds. Deze middelen worden verdeeld via verdeelmodellen die gebaseerd zijn op de objectieve kenmerken van gemeenten. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de verdeelmodellen in het sociale domein. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom in overleg met gemeenten besloten om het hele gemeentefonds te herijken.

AEF heeft het onderzoek gedaan naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds onderdeel sociaal domein. Daarvoor hebben we veel betrokkenen gesproken, bij 91 gemeenten gedetailleerde gegevens opgehaald. In samenspraak met twee begeleidingscommissies en een stuurgroep zijn de uitgangspunten voor het onderzoek geformuleerd en vertaald naar concrete modellen.

Zoals eerder bekendgemaakt heeft de minister van BZK de invoering van het nieuwe systeem met een jaar uitgesteld. De uitkomsten van de modellen zullen naar verwachting in de komende decembercirculaire bekendgemaakt worden. De rapportages zijn nu wel al gepubliceerd.

We hebben verschillende producten gemaakt, afhankelijk van uw informatiebehoefte:
- In de eindrapportage hebben we het onderzoek beschreven.
- Als u alle details wilt weten, kunt u deze nalezen in de onderzoeksverantwoording.
- Voor een overzicht op hoofdlijnen, is er een infographic die het gehele onderzoek beschrijft.
- Daarnaast zijn er infographics over het onderzoek naar beschermd wonen en het woonplaatsbeginsel

Dat betekent ook dat de laatste nieuwsbrief over het onderzoek nu verzonden is. Wij danken een ieder die aan dit bijzondere onderzoek bijgedragen heeft.