Case

Gezichten van medewerkers in de sociale werkvoorziening

Arbeid en Sociale zekerheid

Brancheorganisatie Cedris vroeg AEF te onderzoeken welke kosten/opbrengsten er per saldo op landelijk niveau ontstaan in de hypothetische situatie waarin een voorziening als de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet zou bestaan.
AEF heeft voor vijf fictieve groepen mensen inzichtelijk gemaakt:
- waarom zij werkzaam zijn in of via de sociale werkvoorziening;
- welke opbrengsten en kosten samenhangen met hun werk in of via de sociale werkvoorziening;
- welk alternatief voor hen het meest waarschijnlijk is, als de sociale werkvoorziening geen optie meer zou zijn.
Het gaat om profielen van mensen in de groepen:

- intern geplaatst (beschutte werkplaats);

- werken op locatie;

- groepsdetachering;

- individuele detachering;

- begeleid werken.


Op basis van gesprekken met directeuren en andere medewerkers van Sw-bedrijven en inzicht in de huidige inkomsten en uitgaven van deze bedrijven, zijn de profielen uitgewerkt.