Nieuws

Budgetten sociaal domein onder de loep


AEF onderzocht voor het ministerie van BZK de budgetverdeling in het sociaal domein. Irene Niessen en Aris van Veldhuisen schreven er een helder artikel over voor het tijdschrift Sociaal Bestek. Ben je benieuwd naar de leidende gedachten achter de verdelingssystematiek? Tot welke dynamiek de drie grote decentralisaties aanleiding gaven? Het artikel legt het begrijpelijk uit en gaat ook in op de manier waarop gemeenten daarop sturen.

Irene Niessen, Aris van Veldhuisen, Gemeentebudgetten sociaal domein onder de loep, in: Sociaal Bestek 2018, jrg.80, nr.4, p.34-35
De bevindingen van het onderzoek zijn opgeschreven in het rapport 'Zoeken naar Balans, Kwalitatief onderzoek naar de verdeelmodellen in het sociaal domein'.