Nieuws

Explainer budgetten jeugdzorg


In de meicirculaire 2015 is de nieuwe verdeling van de gelden voor de jeugdzorg gepubliceerd. Van gemeenten krijgen we veel vragen over de veranderingen ten opzichte van wat hier eerder over gecommuniceerd is. Daarom hebben we de veranderingen op een rij gezet en laten we stap voor stap zien hoe de verschillende budgetten met elkaar samenhangen.

Neem bij vragen vooral contact op met Irene Niessen.