Case

Evaluatie van de Wet wegvervoer goederen

Openbaar vervoer en Mobiliteit

AEF heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Wet wegvervoer goederen (WWG) onderzocht. Deze evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met Manfred Kindt van NEA Transport research and training. 

Centraal in de evaluatie stond een drietal bepalingen die bij amendement aan het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn toegevoegd en die wel worden aangemerkt als ‘nationale kop’ bovenop de Europese regelgeving:

1. De eis dat vervoerders geen gebruik mogen maken van chauffeurs die niet bij hem in dienst zijn;
2. De ondergrens van 500 kg toegestaan laadvermogen om als vervoerder toegelaten worden;
3. De medeaansprakelijkheid van verladers als er sprake is van overbelading.

Het onderzoek leverde objectieve gegevens op over de ontwikkelingen in de sector sinds de invoering van de wet. Daarnaast zijn de positieve en negatieve gevolgen van het behoud of wijziging van de wetgeving in kaart gebracht. 

Het evaluatieonderzoek heeft geleid tot een eindrapportage die de instemming heeft van alle relevante stakeholders. Het rapport Evaluatie Wegvervoer Goederen is in november 2012 door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden. In lijn met de conclusies van het onderzoek heeft de minister het besluit genomen de geëvalueerde bepalingen uit de WWG ongewijzigd te laten.