Case

Evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s

Veiligheid en Justitie

AEF evalueerde samen met het WODC de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De wet is sinds 1 oktober 2010 van kracht. 

Het doel van de Wvr is om de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren door brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te brengen. Via de evaluatie van de Wvr werd in kaart gebracht hoe de wet in de praktijk heeft gewerkt. 

Het onderzoek kende vier componenten: de aanleiding voor de Wvr, het functioneren van het stelsel in de praktijk, de ervaring van actoren daarmee en een blik op de toekomst. Op basis van het onderzoek heeft een speciale commissie, onder leiding van mr. R.J. Hoekstra, een advies uitgebracht over de toekomst van de veiligheidsregio's. 

Meer informatie is te vinden op de website van het WODC