Nieuws

Evaluatie van de RDW


In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft AEF het functioneren van de Dienst Wegverkeer, beter bekend als de RDW, geëvalueerd. De RDW heeft taken op het gebied van het toelaten van voertuigen op de markt, toezicht  houden op de door RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen en registratie en informatievestrekking over o.a. voertuigen en documentafgifte, zoals kenteken- en rijbewijzen. De formatie van de RDW bestaat uit circa 1400 fte. 

AEF voerde in het kader van het onderzoek gesprekken met mensen die werkzaam zijn bij de RDW, bij het ministerie en andere belanghebbenden, zoals ketenpartners en brancheverenigingen. 
De RDW is een doelmatig en doeltreffend opererende organisatie, waarvan ook de governance op orde is. De RDW wordt professioneel aangestuurd, heeft de werkprocessen op orde en is tegelijk ook innovatief. De RDW werkt voortdurend aan het verder verbeteren en vernieuwen van de organisatie. Ook internationaal staat de RDW goed aangeschreven en is de organisatie invloedrijk. De aandachtspunten die AEF voor het functioneren van de RDW ziet, zijn dan ook beperkt.

Andersson Elffers Felix, Vierde Wettelijke Evaluatie Dienst Wegverkeer (RDW), 24 oktober 2016
Documenten op overheid.nl