Case

Evaluatie Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Veiligheid en Justitie

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft AEF in 2014 het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) geëvalueerd. Het EFP is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen en de samenwerking tussen forensische instellingen onderling te bevorderen.

In het evaluatierapport concludeert AEF dat het forensische veld het werk van het EFP waardeert. Het veld ziet de meerwaarde van een onafhankelijke, toegewijde partij die het beheer van landelijke databanken verzorgt en die projectmanagement op een adequate manier kan verzorgen.

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de benutting van producten van het EFP door het forensische veld nog kan verbeteren. AEF zoekt de oplossing in de wisselwerking met het veld: het EFP is voor de voortgang en implementatie van projecten en programma’s immers voor een groot deel afhankelijk van de motivatie en inzet van veldpartijen. De sleutel om de effectiviteit en daarmee de impact van het EFP te versterken ligt daarmee in handen van de sector zelf. Versterking van het eigenaarschap van het veld voor het EFP en haar programmering lijkt hiervoor de aangewezen weg.

Het evaluatierapport is te verkrijgen via het EFP: secretariaat@efp.nl