Case

EU-richtlijn langdurig ingezeten 'derdelanders'

Veiligheid en Justitie

De Europese Unie (EU) kent een Europese status van 'langdurig ingezetene' toe aan onderdanen van landen buiten de EU die legaal en gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in een EU-land hebben verbleven. Richtlijn 2003/109/EG (langdurig ingezeten derdelanders) heeft als doel, te zorgen voor onderlinge afstemming van de wetten in de landen van de Europese Unie (EU) en voor een eerlijke behandeling op het hele Europese grondgebied, ongeacht het land van verblijf. 

In opdracht van de Europese Commissie heeft AEF samen met het Centrum voor Migratierecht (CMR) en Matrix Insight de wetgeving in 24 lidstaten bestudeerd om te beoordelen of de landen de Richtlijn hebben geïmplementeerd. 

Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel was een update van een eerder onderzoek naar de omzetting van de richtlijn. Het tweede deel bestond uit een analyse van de toepassing van de richtlijn op regionaal niveau in federale lidstaten. AEF was verantwoordelijk voor het tweede deel en voor de coördinatie van het onderzoek als geheel.