Publicatie

Empathie en betrokkenheid gevraagd


Paneldiscussie onder leiding van Lenny Vulperhorst over de nieuwe rol van projectontwikkelaars. Een stagnerende woningmarkt en een zelfs verzadigde kantorenmarkt maken het er voor ontwikkelaars niet eenvoudiger op. 

Volgens makelaar Hans  Kok is de markt in dichte mist, de crisis, keihard doorgereden. De vraagzijde van de markt is genegeerd, terwijl nieuwbouw niet noodzakelijkerwijs beter is dan bestaande bouw, maar in ieder geval wel duurder. Een beetje meer marketing zal daar weinig aan veranderen. 

Volgens Nicole Maarsen worden kantoren abusievelijk opgevat als financieel product met een (kortetermijn)rendement. We moeten volgens haar terug naar de stenen, naar waardeontwikkeling op de lange termijn. Wat nodig is empathie en betrokkenheid. Empathie voor mensen en empathie voor de omgeving. Samenwerking met als doel kwaliteit  op de lange termijn. 

Anne Luijten, Empathie en betrokkenheid gevraagd, Nieuwe rol voor de projectontwikkelaar,
in: Building Business, jrg.13 , nr.6 (augustus 2011). p.52-55