Publicatie

Een tunnel is geen bouwpakket

Publiek-private samenwerking bij tunnelaanleg is verre van eenvoudig

Een tunnel realiseren en openstellen blijkt niet eenvoudig. Bestuurders en hulpverleners staan tegenover elkaar. Marktpartijen werken vanuit verschillende uitgangspunten. 

Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt over de veiligheidsmaatregelen. Gemoederen lopen flink op. Kosten zijn niet beheersbaar. Grote vertragingen bij de openstelling zijn meer regel dan uitzondering. 

Tunnels zijn een prachtig voorbeeld van wat er niet alleen mis kan gaan in publiek-publieke samenwerking, maar ook in publieke-private samenwerking. De oplossing ligt voor de hand. Het gaat er om verschillende posities in een vroeg stadium te verbinden. Regie is daarvoor vereist. 

Koen Bron, Noor Focken, Een tunnel is geen bouwpakket, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012