Nieuws

Drukke treinen


AEF onderzocht in opdracht van het Ministerie van I&M de aanpak van NS van te drukke treinen in de spits. Staatssecretaris Dijksma loste met deze ‘review’ een belofte in gedaan aan de Tweede Kamer. De vraag was of NS de maatregelen die CEO Van Boxtel eind 2015 aankondigde met succes uitvoert. 

AEF constateert dat de al twee jaar eerder ingezette ketenaanpak bij NS positieve resultaten afwerpt. Het beschikbare materieel wordt efficiënter ingezet. AEF constateert verder dat de spitstreinen in de winter 2015/16 niet drukker zijn dan het jaar daarvoor. Dit terwijl het aantal passagiers met 2,5% is toegenomen. 

De verbeteringen bij NS  betreffen niet alleen de aanbod-, maar ook de vraagzijde in mobiliteit. Aan de vraagkant heeft de NS een goed begin gemaakt met het gerichter informeren van spitsreizigers, gebruik makend van de rijkdom aan data van  de OV-chipkaart. AEF adviseert de staatssecretaris om NS vooral op de ingeslagen weg door te laten gaan. Ook adviseert AEF om het ministerie van I&M en regionale overheden een actieve coördinerende rol op zich te nemen om werkgevers en onderwijsinstellingen mee te krijgen in het spreiden van de drukte in de spits.

Baker Tilly Berk en Andersson Elffers Felix, Aanbiedingsbrief eindrapport review drukke treinen, 16 april 2016
Baker Tilly Berk en Andersson Elffers Felix, Eindrapport review drukke treinen, 15 april 2016
Brief aan de Twee Kamer en rapport bij rijksoverheid.nl