Publicatie

Decentralisatie betekent transitie en transformatie

Het programma Welzijn Nieuwe Stijl geeft een nieuwe impuls aan de invulling van de Wmo.

Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bereiden zich voor op nieuwe decentralisaties in het sociale domein. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning levert hierbij belangrijke lessen op.

De Wmo was in 2007 de eerste grote decentralisatie in de maatschappelijke ondersteuning. Evaluatie van de wet in 2009 leidde tot de conclusie dat, ondanks vele goede opbrengsten, de ambitie en potentie van de Wmo nog niet optimaal benut werden.

Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl en het programma de Kanteling hebben er van 2010 tot 2012 op ingezet om gemeenten concrete handvatten te bieden om invulling aan de Wmo.

AEF voerde het programmamanagement van Welzijn Nieuwe Stijl en evalueerde de Kanteling.  De lessen die voortkomen uit deze programma’s zijn gebundeld in deze publicatie. De inzichten in dit boekje zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzen, maar ook voor de implementatie van de decentralisaties. Hierbij maakt de publicatie onderscheid tussen de verandering van het stelsel (transitie) en een verandering van werkwijze en verantwoordelijkheden (transformatie).