Nieuws

De winst van bijstandsuitstroom


Als een bijstandsontvanger uitstroomt met een baan, is dat goed nieuws. Ten eerste kan iemand dan in het eigen levensonderhoud voorzien. Ook voor gemeenten is het financieel gunstig: er hoeft immers een uitkering minder betaald te worden.

Een bijstandsontvanger minder heeft echter ook invloed op de inkomsten van een gemeente uit de gebundelde uitkering voor de bijstand. AEF heeft voor Divosa in kaart gebracht hoe groot dit effect is voor verschillende soorten gemeenten.

Om het effect te onderzoeken, hebben we simulaties gedaan waarin één bijstandsontvanger uitstroomde. Dan gebeuren er drie dingen:

- Het landelijke macrobudget neemt na een jaar af. Dat vertaalt zich door naar de budgetten van individuele gemeenten.
- De verdeling van het budget over de gemeenten verandert. Het hangt af van de gemeente op welke manier dat gebeurt.
- Voor sommige gemeenten veranderen de inkomsten uit de vangnetregeling. Dat heeft na twee jaar ook effect op het budget voor andere gemeenten.

Deze drie mechanismen ‘praten met elkaar’, waardoor effecten elkaar soms opheffen of juist versterken. Daardoor levert de simulatie soms resultaten op die op het eerste gezicht verrassend zijn. De resultaten helpen gemeenten om inzicht in deze effecten te krijgen, zodat ze betere financiële ramingen kunnen maken.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd bij Divosa.
Op dezelfde site is ook de rapportage vinden: De besparing voor een gemeente als er iemand uit de bijstand stroomt