Nieuws

Naar een toekomstbestendig stelsel van interlandelijke adoptie


AEF schreef een rapport over het interlandelijke adoptiestelsel. Wereldwijd gezien daalt het aantal geadopteerde kinderen. Kinderen worden vaker op oudere leeftijd geadopteerd en hebben meer bijzondere zorgbehoeften dan vroeger. Daarnaast neemt het aantal ouders dat wil adopteren af. Dat komt ondermeer door de toename in mogelijkheden voor gezinsuitbreiding, bijvoorbeeld via buitenlands draagmoederschap of vruchtbaarheidsbehandeling.

Het rapport vergelijkt een aantal opties voor de inrichting van de keten. Verschuivingen in de adoptiemarkt worden vertaald naar mogelijke eisen aan de Nederlandse adoptieketen. Het rapport komt daarmee tegemoet aan de vraag naar verschillende scenario's. Later dit jaar brengt de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een advies uit over de scenario’s uit het rapport van AEF. 

Andersson Elffers Felix, De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie, 2016

Kamerstukken interlandelijke adoptie