Case

De weerbaarheid van politiemedewerkers

Veiligheid en Justitie

AEF onderzocht hoeveel politiemedewerkers kampen met een verminderde mentale weerbaarheid en welke kosten dit met zich meebrengt. Uitkomst: er is sprake van een beroep met een hoog risico. 

Ruim een kwart van de politiemedewerkers kampt met psychische problemen, variërend van spanningsklachten tot posttraumatische stress. Niet alleen betekent het persoonlijk leed voor de agenten en hun sociale omgeving, het is van grote invloed op het functioneren van de politieorganisatie als geheel. Getroffen medewerkers kunnen bepaalde diensten niet meer draaien, verzuimen of nemen ontslag.