Publicatie

De uitzondering moet niet de regel worden


Aansprekende casuïstiek in het veiligheidsdomein kan de aanleiding vormen voor nieuwe wetten en regelingen. Dat leidt soms tot problemen in de bedrijfsvoering, omdat te weinig oog lijkt te zijn voor de impact van de wetgeving op het werk als geheel. 

Besproken voorbeelden zijn de aanpak van minderjarige winkeldieven, de inrichting van het rijbewijshuis en het Identificatie-protocol in de strafrechtsketen. Meer gevoel voor representativiteit van casus is gewenst. Een betere samenwerking en uitwisseling met de uitvoering kunnen de sleutel vormen voor succes. 

Jan Haagsma, Tiddo Folmer, Peter Wijga, De uitzondering moet niet de regel worden, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012, p.32-34