Case

De transitie van een SW-bedrijf

Arbeid en Sociale zekerheid

Het arbeidsmarktbeleid ondergaat op dit moment grote veranderingen. De economische crisis en de bezuinigingen op dit terrein vragen om een fundamenteel andere inrichting en werkwijze van organisaties die betrokken zijn bij de participatie en arbeidsre-integratie van burgers in de stad. Dit geldt ook voor het sociaal werkbedrijf binnen de gemeente Den Haag, dat werkgelegenheid biedt voor de zwakste groepen op de arbeidsmarkt. Dit SW-bedrijf heeft de bestuurlijke opdracht gekregen rendabeler te gaan werken. Dit vraagt –meer dan nu- om een sterke oriëntatie op de markt en het werk wat in de markt beschikbaar is voor de specifieke doelgroep die binnen het Werkbedrijf werkt: mensen met een grote (soms onoverbrugbare) afstand tot de arbeidsmarkt. 

AEF heeft de bestuurlijke opdracht vertaald naar de missie, visie en uitgangspunten voor het toekomstige Werkbedrijf. Op basis hiervan is een breed transitieprogramma ingericht gericht op de transitie in  het bedrijf zelf. Hierbij ging het om een breed scala aan thema’s, zoals het portfolio (in welke markten is het Werkbedrijf actief), de financiën, de inrichting van de toekomstige organisatie en de voorbereiding van de reorganisatie, de gewenste cultuur, de commerciële strategie, de instroom van nieuwe medewerkers (SW- en Wwb-ers) en de inrichting van de Bedrijfsschool. 

AEF heeft de directeur Transitie geleverd dit proces heeft geïnitieerd en ontwikkeld. Zij was in deze rol toegevoegd lid aan de directie en heeft de besluitvorming rondom het transitieprogramma gerealiseerd. Daarnaast heeft AEF de programmamanager geleverd die verantwoordelijk was voor de aansturing en inhoudelijke coördinatie binnen het transitieprogramma.