Case

De toekomst en het werk van de Wereldomroep

Cultuur en Media

Tweede Kamerlid Boris van der Ham heeft via een motie verzocht om een onderzoek naar welke functies van de Wereldomroep behouden dienen te blijven in het licht van technologische ontwikkelingen. AEF heeft dit onderzoek uitgevoerd. 

In de evaluatie is gekeken naar de technologische ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot het werk van de Wereldomroep. Vervolgens is in beeld gebracht welke toegevoegde waarde  de Wereldomroep kan hebben in de huidige technologische en politieke context, waaronder de prioriteiten en het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.