Nieuws

De Onderste Steen

Lenny Vulperhorst schreef het boek 'De Onderste Steen', over de betekenis van parlementaire onderzoeken

Vandaag werd aan Eerste kamerlid Adri Duivesteijn het eerste exemplaar overhandigd van het nieuwe boek van Lenny Vulperhorst. De presentatie vond plaats in café Dudok in Den Haag. De titel van het boek is 'De onderste steen' en het gaat over de rol en betekenis van parlementaire onderzoeken. 

Vroeger waren parlementaire onderzoeken uitzonderlijk, tegenwoordig vinden ze steeds vaker plaats. Rampen, verkeerd beleid of misstanden in voormalige overheidssectoren kunnen de aanleiding vormen. Momenteel lopen er parlementaire onderzoeken naar uit de hand gelopen ICT-projecten, woningcorporaties en de Fyra. 

Lenny Vulperhorst staat uitgebreid stil bij de functies die deze onderzoeken in de loop van de tijd gekregen hebben. Traditioneel is het oogmerk waarheidsvinding en het uitoefenen van parlementaire controle op de uitvoerende macht. Maar inmiddels kan het doel even goed zijn het beëindigen van ongewenste praktijken, zoals gedemonstreerd bij de enquête naar de bouwfraude. 

Ook keek Lenny Vulperhorst naar hoe de media over de onderzoeken berichten ('framing'). Opvallende uitkomst is dat Volkskrant en NRC meer op zoek gaan naar 'schuldigen' dan de Telegraaf. Tijdens de presentatie gaf Adri Duivesteijn aan dat het ter verantwoording roepen van schuldigen nooit een doel zou mogen zijn van parlementair onderzoek. 

Lenny Vulperhorst, De Onderste steen, Hoe parlementair onderzoek helpt de wereld om ons heen te begrijpen, Van Gennep, Amsterdam, 2014 

Zie ook:
Adri Duivesteijn, Reactie op 'De onderste steen' van Lenny Vulperhorst, oktober 2014 [tekst toespraak]
Nicole Besselink, Enquête verzandt in volksgericht, Boek politicoloog: Parlementaire onderzoeken richten zich steeds minder op oorzaken en de te trekken lessen, in: Trouw, 10 oktober 2014, p.5