Case

De Kanteling; een andere werkwijze voor de Wmo

Zorg en Welzijn

In 2009 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten het project De Kanteling gestart. Doel van het project was het anders vormgeven van de compensatieplicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). AEF voerde in opdracht van de VNG in het eerste kwartaal van 2012 een evaluatie uit. 

De evaluatie was gericht op zowel gemeenten die intensief aan de slag gingen met De Kanteling, als gemeenten die nog een stap richting de nieuwe werkwijze moesten maken. De evaluatie leidde tot een beschrijving van een aantal praktijken (op welke wijze wordt er invulling gegeven aan De Kanteling) en een analyse van de belangrijkste lessen tot nu toe. Deze lessen worden ingezet bij het verder ontwikkelen van het project De Kanteling van de VNG.