Publicatie

De heruitvinding van de volkshuisvesting

Lenny Vulperhorst over de toekomst van de volkshuisvesting.

Essay-bijlage van het tijdschrift Building Business over de toekomst van de volkshuisvesting met bijdragen van Thom Aussens, directeur/bestuuder van Trudo uit Eindhoven, Arjen Zandstra, partner van RIGO Research en Advies in Amsterdam en Lenny Vulperhorst, adviseur AEF.

In het essay De waarde van corporaties van Lenny Vulperhorst staan twee vraagstukken centraal. Het eerste is dat van de volkshuisvesting. Hoe staat het daarmee en hoe moet dat verder? Het tweede is dat van de organisaties die (onder andere) voor die volkshuisvesting zorgen. Veel van de heikele politieke kwesties die spelen hangen eerder samen met organisatievraagstukken dan met volkshuisvesting. Toch lopen die twee verschillende vraagstukken in het debat door elkaar. Lenny Vulperhorst tracht volkshuisvesting en woningcorporaties te beschrijven als twee zijden van één medaille. Hij pleit voor een kleinere schaal en een nieuwe samenwerkingsrelatie tussen corporaties en gemeenten.

​De heruitvinding van de volkshuisvesting, Thom Aussems, Lenny Vulperhorst, Arjen Zandstra,
in: Building Business, jrg.12, nr.9 [november 2010, complete versie van de bijlage]


'De heruitvinding van de volkshuisvesting' bestaat uit de volgende drie essays: 

Thom Aussens, Corporaties en de herontdekking van het publieke domein

Lenny Vulperhorst, De waarde van corporaties

Arjen Zandstra, Over de waarde van piketpalen