Nieuws

De governance van de bevolkingsonderzoeken naar kanker doorgelicht


Jaarlijks nemen ruim 3 miljoen burgers deel aan bevolkingsonderzoek naar kanker. Dit onderzoek wordt hen aangeboden door de overheid en is een screening op darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. AEF adviseerde het ministerie van VWS over een toekomstbestendige bestuurlijke inrichting van deze bevolkingsonderzoeken. 

AEF constateert dat er in het stelsel op dit moment energie verloren gaat op het vlak van besturing en bedrijfsvoering. AEF identificeert in het rapport een aantal aandachtspunten in de bestuurlijke inrichting. Zo is er sprake van toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de vijf screeningsorganisaties. Dat staat een effectieve besluitvorming in de weg. Daarnaast kan de sturingsrelatie tussen het RIVM en de screeningsorganisaties worden verbeterd: nu is er onenigheid over de ruimte die de screeningsorganisaties (zouden moeten) hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. 

Voor de verschillende aandachtspunten in het stelsel draagt AEF in het rapport een aantal toekomstscenario’s aan. Daarbij adviseert AEF om een traject richting één landelijke screeningsorganisatie in te gaan, en de sturing tussen RIVM en screeningsorganisaties opnieuw in te richten. 

Het rapport is naar de Kamer gestuurd, staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS neemt het AEF-advies over. 

Andersson Elffers Felix, Samenwerken in screening, Onderzoek naar de bestuurlijke inrichting van de bevolkingsonderzoeken naar kanker, 26 november 2018