Publicatie

De dode hoeken van woningcorporaties

Welke factoren werken fraude bij corporaties in de hand?

De meeste incidenten bij woningcorporaties hangen samen met bestuurlijke ruzie, fraude, grootschalige projecten, complexe financieringen of branche-overschrijdende activiteiten. Het is de kunst in het toezicht een scherp oog te hebben voor de risico’s. Vaak echter blijken er dode hoeken te zijn in het toezicht. Aan het systeem ligt het niet, het gaat om de scherpte van de betrokkenen. 

Lenny Vulperhorst, De dode hoeken van woningcorporaties, in: Building Business, jrg.14. nr.4 (mei 2012), p.34-37