Publicatie

De Arnhemse transformatie: slimmer, beter en goedkoper


Dit artikel beschrijft hoe de traditionele manier van werken bij sociale diensten (Werk en Inkomen) tot ontevreden klanten, minder reïntegratie en minder werkplezier bij de consulenten leidt. Het beschrijft een andere manier van werkprocesinrichting om dit op te lossen: procesmatig werken. 

De voorwaarden om dit succesvol in de organisatie te introduceren worden beschreven, evenals hoe het verschil gemaakt moet worden tussen de domeinen werk en inkomen. 

De nieuwe werkwijze leidt tot goede resultaten: veel kortere doorlooptijden, hogere klant- en medewerkertevredenheid en 10% lagere kosten. Dit is relevant omdat gemeenten met de decentralisaties met minder geld zoveel mogelijk dienstverlening moeten kunnen blijven aanbieden, met hetzelfde resultaat. 

Bart Leurs, De Arnhemse transformatie: slimmer, beter en goedkoper, in: Jaarboek Andersson Elffers Felix 2012 [Onder dezelfde titel ook verschenen in Sociaal Bestek, nr.12, 2011]