Case

Contra-expertise voor ondernemingsraden


AEF ondersteunt regelmatig ondernemingsraden bij het toetsen van nut en noodzaak van voorgenomen besluiten binnen instelling of bedrijf.  

AEF voerde een quick scan uit op de business-case voor centralisatie van keukens. AEF stelde vast dat besparingen inderdaad mogelijk waren, zij het minder groot dan de directie in gedachten had. De plannen zijn aangepast door een ruimere bezetting aan te houden en veranderingen geleidelijker in te voeren.

AEF lichtte in opdracht van de OR van een GGZ-instelling reorganisatieplannen door. Uit de analyses bleek dat de directie geen goed beeld had op welke activiteiten verliezen werden gemaakt. Ook was de werkvloer en het middle-management niet betrokken bij de uitwerking van de plannen. Op basis van van deze inzichten zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen OR en directie.

Bij een Europees energiebedrijf werd een forse reorganisatie in gang gezet, waarbij 15% van de banen werden geschrapt. Uit de analyse van AEF bleek dat er al op korte termijn personeelstekorten dreigden in specifieke technische functies. Niet de overtolligheid van personeel op korte termijn was het probleem voor de organisatie, maar de uitstroom door pensionering op middellange termijn. Op basis van de uitkomsten is het sociaal plan aangepast en zijn stappen gezet om tijdig met de werving van procesoperators te starten.