Nieuws

Compliance in de zorg


Katy Hofstede, Jasper Sluijs en Aris van Veldhuisen schreven een bijdrage voor het zojuist verschenen 'Handboek compliance in de zorg'. De publicatie is gericht op professionals en bestuurders in de zorg.

Een groot deel van het geld dat omgaat in de zorgsector is publiek. Belangrijk daarmee dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt. AEF beschrijft het waarom van de financiële regelgeving in de zorg en biedt een praktische invulling voor het tegemoetkomen aan die regels. 

Er zijn factoren aan te wijzen die compliance ingewikkeld maken. Prestatiebeschrijvingen sluiten soms niet goed aan bij de praktijk. Toezicht op naleving kan inconsistent zijn. Zo kunnen ook snel veranderende of onduidelijke wetgeving complicaties opleveren.

Ter afronding van de AEF-bijdrage wordt zorgeconoom Hugo Keuzenkamp geïnterviewd. Hij schetst als bestuurder van het Westfriesgasthuis de contouren van een mogelijk compliance-programma.

Wilco Oostwouder (red.), Marc Ph.M. Wiggers (red.), Handboek compliance in de zorg, Een handleiding voor de praktijk, Paris, 2015