Case

Capaciteitsverdeling en gebruiksvergoeding op het spoor

Openbaar vervoer en Mobiliteit

Hoe houdbaar is de wet- en regelgeving rondom de capaciteitsverdeling en gebruiksvergoeding op de hoofdspoorweginfrastructuur? AEF heeft getoetst hoe de wet- en regelgeving momenteel functioneert. AEF heeft feitelijk onderzoek gedaan; daarnaast zijn alle belanghebbenden nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport. 

AEF concludeert dat de regels het overlegmodel, waarvoor is gekozen, goed faciliteert. De capaciteitsverdelingsregels werpen hun schaduw vooruit in de jaarlijkse capaciteitsverdeling. De wet functioneert als vangnet wanneer vervoerders via overleg niet tot oplossingen komen. Dit overlegmodel kan onder druk komen te staan  in het licht van toekomstige ontwikkelingen: meer schaarste, verdere liberalisering en decentralisatie en strengere veiligheidseisen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de dienstregeling en de relaties tussen partijen.

AEF adviseert om het overlegmodel te blijven benutten maar daarnaast ook meer aandacht te hebben voor capaciteitsontwikkeling en verdeling op langere termijn, waardoor eerder inzicht ontstaat in structurele capaciteitsknelpunten en schaarste. Dit vraagt een pro-actievere houding van ProRail en betere samenwerking tussen vervoerders en ProRail. Pas als dat niet blijkt te lukken is aan de orde om de regels aan te scherpen.