Publicatie

Kunnen we vertrouwen op burgerkracht?


Pieterjan van Delden is terug met een essay over de eigen rol van burgers in het sociaal domein. Het essay is gebaseerd op eigen onderzoek in twee Nijmeegse wijken en presenteert een nieuw model voor sociale dynamiek.

Sinds zijn promotie acht jaar geleden is Pieterjan ook als onderzoeker verbonden aan TIAS Businesschool, gelieerd aan de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg. Centraal bij zijn onderzoekswerk staan de zogeheten 'wicked problems'. Een voorbeeld van zo'n taai probleem gaat schuil achter de drie landelijke decentralisaties in de sociale sector. Ze zijn alle gebaseerd op het idee van de zelfredzaamheid en onderlinge steun van burgers. Doen we er wel verstandig aan zo'n groot vertrouwen te stellen in burgerkracht?

Een paar citaten:
(...)"In het winkelcentrum kijken mensen elkaar weinig aan, buiten de hen bekende gezichten. Dit proces van onderling afstand nemen schrijdt langzaam voort. Bewoners ervaren dat en zijn er niet gerust op."(...)

(...)"Bij deze bewoners staat de ‘kleine’ leefwereld centraal, als overlevingsenclave in de ‘grote’ wereld van wijk en stad. Dat komt ook naar voren uit andere onderzoeken, waaruit blijkt dat wijkbewoners in de eerste plaats leven en elkaar steunen in ‘lichte gemeenschappen’, sociale netwerken van familie, vrienden en kennissen die vaak de buurt- of de wijkgrens overstijgen."(...)

De strekking van het essay is dat zelfredzaamheid en onderlinge steun bepaald wordt door 'collective agency', het gezamenlijke handelingsvermogen van burgers dat blijkt uit vele kleine initiatieven. Alleen als het persoonlijke en het gezamenlijke elkaar ontmoeten in dit gezamenlijke handelen ontstaat een duurzaam steunend netwerk. Organisaties kunnen dit stimuleren door 'publiek toegankelijk' te worden door samenwerking aan te gaan met burgerinitiatieven.

Pieterjan van Delden, Burgerdynamiek, een pleidooi voor agency, september 2017