Case

Bouwstenen voor een toekomstgericht werkplein

Arbeid en Sociale zekerheid

Gemeenten staan voor de opgave om na te denken over nieuwe manieren om vraag naar en aanbod van werk op elkaar te laten aansluiten. Gemeenten zijn bezig met de vraag hoe wordt samengewerkt met andere domeinen (bijvoorbeeld zorg, welzijn en onderwijs) of andere gemeenten (al dan niet op een werkplein) bij het realiseren van deze opgave. 

Om gemeenten een handreiking te bieden bij het nadenken over de toekomst van hun werkplein, heeft AEF een aantal bouwstenen ontwikkeld. Een bouwsteen staat gelijk aan een bepaalde vraag. Het nadenken over en beantwoorden van deze vragen helpt gemeenten om vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelopgaven voor hun eigen werkplein. 

Het gaat om de volgende bouwstenen:
Voor wie? Bij deze bouwsteen gaat het om inzicht in de doelgroep van het werkplein: zowel de werkzoekenden als het type werkgevers.
Waarom? Hierbij gaat het om de gemeentelijke maatschappelijke agenda: wat wil een werkplein de komende jaren met de dienstverlening bereiken?
Met wie en met welke middelen? Hierbij gaat het om de randvoorwaarden: met welke partners en financiële middelen worden de doelen van het werkplein gerealiseerd?
Wat? Bij deze bouwsteen gaat het om de vraag welk dienstverleningsconcept toereikend is voor de opgaven waar het werkplein de komende jaren voor staat.
Hoe? Hierbij gaat het om de wijze waarop het werkplein als samenwerkingsverband wordt ingericht: op welke manier wordt met wie samengewerkt.