Publicatie

Bondgenoten, lokale invulling transformatieproces


In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen. De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van het Rijk naar lokaal niveau dwingt gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers om zich te bezinnen op hun rol en positie in het lokale sociale domein.

De noodzaak om samen te werken aan vernieuwing en nieuwe verhoudingen is groter dan voorheen. Om de kansen die de decentralisaties bieden optimaal te benutten, is het zaak om zowel aandacht te besteden aan transitie als aan transformatie.

AEF geeft in deze publicatie een aantal handvatten om invulling te geven aan dat laatste; een effectieve transformatie. Om dit te realiseren is het van belang dat er op lokaal niveau een professioneel bondgenootschap tussen de belangrijkste partijen ontstaat.

Bondgenoten in de decentralisaties, Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak,
Transitiebureau Begeleiding in de WMO, januari 2013