Nieuws

Beschermd wonen


Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen vaker thuis blijven wonen met begeleiding op maat. Daarom moeten de financiën voor beschermd wonen geleidelijk beschikbaar komen voor alle gemeenten in plaats van alleen de centrumgemeenten zoals nu. Om dat mogelijk te maken zijn er in ieder geval meer betaalbare woningen nodig.

Dat stelt een VNG-commissie  geleid door Erik Dannenberg die een advies heeft uitgebracht over de budgetverdeling voor Beschermd wonen. Pieterjan van Delden was secretaris voor de commissie, met ondersteuning van Loes Soons.

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland maken ruim 20.000 mensen gebruik van deze vorm van zorg.

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis, Advies Commissie Toekomst beschermd wonen [in opdracht van de VNG], november 2015