Case

Beoordeling reorganisatie GGZ-instelling

Zorg en Welzijn

 

AEF heeft in opdracht van de OR van een GGZ-instelling de reorganisatieplannen doorgelicht. De uitkomst van de contra-expertise was dat de voorstellen geen antwoord waren op de problemen van de organisatie, zowel qua inhoud als proces. Uit de analyses bleek dat de directie geen goed beeld had op welke activiteiten verliezen werden gemaakt. Tevens werd duidelijk dat er nauwelijks  betrokkenheid van de werkvloer en het middle-management was geweest bij de uitwerking van de plannen. Op basis van het advies van AEF hebben de OR en de directie afspraken gemaakt over de inhoud en aanpak van het reorganisatieproces. AEF heeft op verzoek van de OR en de directie de uitkomsten van het onderzoek in een drietal bijeenkomsten gepresenteerd aan de medewerkers.