Case

Beoordeling reorganisatie energiebedrijf

Nutsvoorzieningen

 

Op last van het hoofdkantoor van een Europees energiebedrijf werd een forse reorganisatie in gang gezet, waarbij 15% van de banen werden geschrapt. Vanwege de leeftijdsopbouw in het bedrijf heeft AEF in het onderzoek onder meer gekeken naar het verwachte verloop van personeel in combinatie met de personeelsbehoefte op middellange termijn. Uit de analyse bleek dat er sprake was van een aanzienlijke uitstroom vanwege pensionering en reeds op korte termijn tekorten dreigden in specifieke technische functies. Niet de overtolligheid van personeel op korte termijn was het probleem voor de organisatie, maar de arbeidsvoorziening op middellange termijn. Op basis van de uitkomsten is het sociaal plan aangepast en zijn stappen gezet om tijdig met de werving van procesoperators te starten.