Case

Beoordeling centralisatie keuken verzorgingshuis

Zorg en Welzijn

 

Op verzoek van de OR heeft AEF een quick scan uitgevoerd op de business-case voor centralisatie van de keukens. De business-case van de directie was te optimistisch over de te realiseren besparingen en het tijdpad voor de uitvoering. Desalniettemin bleek de mogelijke besparing voldoende om de centralisatie door te zetten. Wel zijn de plannen aangepast door een ruimere bezetting aan te houden en deze meer geleidelijk in te voeren.