Case

Behoud en bevordering Friese taal en cultuur

Cultuur en Media

In Nederland is Fries de tweede rijkstaal. Het belang van behoud en  bevordering van de Friese taal als minderheidstaal is nogmaals bevestigd door de ondertekening van het Europees Handvest van de Raad van Europa. Dit Handvest vormt de basis voor de bestuursafspraken Friese Taal en Cultuur tussen het Rijk en de provincie Fryslân. 

Het Rijk en de Provincie hebben afgesproken onderzoek te laten doen naar de wijze waarop het artikel over media van het Europees Handvest wordt toegepast op het Fries. AEF voerde het onderzoek uit. 

In het onderzoek is de positie van het Fries als erkende minderheidstaal in Nederland vergeleken met andere Europese landen die dit gedeelte van het Europees Handvest toepassen op de eigen minderheidstalen. Voor de vergelijking is onderzoek gedaan naar Rheto-Romaans in Zwitserland, Baskisch in Spanje en Gaelic in Schotland. Het onderzoek gaf inzicht in de uitvoering van het Handvest en bood input voor de nieuwe bestuursafspraken.