Nieuws

Als wonen niet vanzelfsprekend is


Door veranderingen in de zorg gaan veel mensen uit instellingen zelfstandig wonen. In Amersfoort bijvoorbeeld gaat het om circa 200 mensen. Deze groep komt moeilijk aan een zelfstandige woonplek, door een groot tekort aan sociale huurwoningen en een gebrek aan passende woon-zorgcombinaties.

Wonen en zorg zijn tot nu toe gescheiden werelden, daarom namen Jeugdzorginstelling Youké en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) het initiatief voor een sectoroverstijgend innovatietraject. Ze noemden het 'CareJam' wat een samentrekking is van 'Care' (in de zin van Zorg) en jamsessie. De Jam bestaat uit een vierentwintig uurs beginsessie, gevolgd door een experimenteerperiode van negentig dagen. AEF was betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de CareJam. 

Op 4 en 5 september vond in Amersfoort de eerste CareJam plaats, met als thema 'Als wonen niet vanzelfsprekend is'. Een bont gezelschap presenteerde aan het eind van de sessie vier ideeën om te komen tot passende huisvesting voor kwetsbare mensen met een psychische problematiek. 

• Mix & Match. Een online marktplaats waar vraag en aanbod samenkomt voor woonruimten voor mensen met psychiatrische problemen. 
• Joris, een ondernemer die alles op alles zet om de dromen van deze doelgroep mee te helpen verwezenlijken. 
• Tijdelijke huisvesting in bruikleenwoningen; een basiskoffer om mensen goed op weg te helpen in de maatschappij;
• Een lefkaart die bedrijven en instanties aanspoort om zich niet door regeltjes te laten weerhouden bij de hulp aan mensen met psychiatrische problematiek.
• Een woonproject waarbij ‘gewone’ mensen een kwetsbare mede bewoner omringen en bijstaan. 

AEF zet zich graag (belangeloos) in voor goede initiatieven als de CareJam. Walter Etty en Sophie van der Spek stellen dit najaar tijd beschikbaar om met de teams de concepten te concretiseren. In november komen de deelnemers opnieuw bij elkaar om de uitkomsten van de experimenteerperiode te delen.