Case

Agentschapsvorming Rijkswaterstaat

Bouw, Ruimte, Wonen en Volkshuisvesting

Op 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een baten-lastendienst (agentschap) geworden. De omvorming tot baten-lastendienst (c.q. agentschap) vormde voor Rijkswaterstaat onderdeel van een grootschalig veranderproces, waarin Rijkswaterstaat doelmatiger, resultaatgerichter en meer klantgericht moest gaan werken. 

AEF heeft ten behoeve van de verantwoording aan de Tweede Kamer een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van Rijkswaterstaat. Specifiek is onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van de organisatie, het sturingsmodel en de maatschappelijke resultaten van de agentschapsvorming. Opdrachtgever was de Secretaris-generaal van het ministerie; een onafhankelijke externe taskforce leidde het onderzoek. 

Het ging om een complexe en gevoelige evaluatie, waarin naast een groot aantal economische componenten (onder andere marktwerking, sturing, financiering), ook de ontwikkeling van de organisatie is onderzocht. 

De eindrapportage bevat conclusies over de mate waarin de doelen die bij de invoering van het baten-lastenstelsel zijn geformuleerd ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. AEF concludeert in een tussenstand dat Rijkswaterstaat in zijn nieuwe rol goed op weg is, maar dat verbeteringen mogelijk zijn in de manier waarop besluitvorming over nieuwe en bestaande infrastructuur tot stand komt. De eindrapportage is in het voorjaar van 2010 naar de Tweede Kamer gezonden.