Nieuws

AEF onderzoekt tekorten sociaal domein


AEF gaat voor de VNG een quickscan uitvoeren naar de financiën in het sociaal domein voor de komende jaren. Signalen bereiken de VNG dat sommige gemeenten vrezen voor meerjarig oplopende tekorten.

Het doel van het onderzoek is aard en omvang van de verwachte tekorten in het brede sociaal domein in kaart te brengen. We roepen die gemeenten die tekorten verwachten op de toegestuurde uitvraag in te vullen. Met een aantal gemeenten zullen daarna nog verdiepende gesprekken voeren.