Nieuws

AEF onderzoekt identiteitsmanagement in Europa

AEF heeft voor BZK onderzoek gedaan naar de discussies over de veiligheid van identiteitsgegevens in zes Europese landen

AEF heeft voor het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de discussies over de veiligheid van identiteitsgegevens in zes Europese landen, waaronder Nederland. Onder de paraplu van identiteitsmanagement onderzocht AEF het discours over identiteitsfraude, de in Nederland nog weinig bekende eID (elektronische identificatie) en het biometrische paspoort.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg AEF de discussie in zes Europese landen over identiteitsmanagement in kaart te brengen, met  als doel daar lering uit te trekken voor de Nederlandse situatie.

AEF maakte in dit onderzoek gebruik van een bijzondere instrument: de media-analyse. Hiervoor werden een aantal internationale databases voor (sociale) media grondig doorzocht. De gestandaardiseerde analyses van het bronmateriaal werden - waar nodig - uitgevoerd door ‘native speakers’ uit het internationale netwerk van AEF.
 
Opvallende uitkomst  van het onderzoek is dat de discussie over identiteitsmanagement in Nederland sterk verschilt ten opzichte van andere Europese landen. Het Nederlandse debat kenmerkt zich door een principiële focus op privacy, waar in het buitenland meer ruimte is voor een afgewogen debat waarin naast privacy ook belangen als veiligheid en technologische vooruitgang een rol spelen. Zo ligt in België in de discussie over het biometrisch paspoort de nadruk op innovatie, waar in Nederland een heel ander debat gevoerd wordt. In Zweden is het vertrouwen van de burger in de overheid onbegrensd, een discussie over privacy wordt er slechts heel beperkt gevoerd.

Andersson Elffers Felix, Media-analyse Identiteitsmanagement, Eindrapport, 17 december 2013