Nieuws

AEF maakt de nieuwe verdeelmodellen sociaal domein


Gemeenten krijgen het grootste deel van hun budget van de rijksoverheid, via het gemeentefonds. Deze middelen worden verdeeld via verdeelmodellen die gebaseerd zijn op de objectieve kenmerken van gemeenten. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de verdeelmodellen in het sociale domein. Daarbij speelde een rol dat deze waren gebaseerd op gegevens van vóór de decentralisatie in 2015 en de nodige onzekerheden bevatten. Daarnaast is het sociaal domein nog volop in beweging. Alle aandachtspunten bij de verdeelmodellen zijn door AEF geïnventariseerd en geduid in een eerder onderzoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom in overleg met gemeenten besloten om het hele gemeentefonds te herijken. Voor het gehele sociale domein (met een omvang van circa 16 miljard) voert AEF deze herijking uit. Dit project loopt van maart 2019 tot begin 2020; zodat eventuele aanpassingen kunnen worden gecommuniceerd in de meicirculaire van 2020.

Meer weten? Lees dan: Herijking van het gemeentefonds -sociaal domein, plan van aanpak voor het onderzoek naar een nieuwe verdeling [april 2019].