Nieuws

AEF Live


De eerste editie van AEF Live is feit. Wij kijken terug op een rijke avond waarin meer dan 350 mensen in 25 sessies in gesprek waren over maatschappelijke vraagstukken. We danken alle deelnemers en sprekers van AEF Live voor hun bijdrage. 

Het programma stond in het teken van actuele publieke opgaven. Herman Tjeenk Willink waarschuwde in zijn key-note voor een overheid die vooral bedrijfsmatig wil functioneren en was kritisch op de rol van adviseurs daarbij. Aris van Veldhuisen gaf een reflectie op zijn verhaal en vroeg zich af of AEF advisering niet breder zou moeten opvatten.

AEF Live 2016 from Frank van der Most on Vimeo.

Geanimeerd, scherp en humoristisch was het debat - onder leiding van Anouk Op het Veld - tussen Kees Vendrik en Roger van Boxtel over de financiering van de gezondheidszorg. Zestien jaar geleden ondersteunde AEF toenmalig staatssecretaris Job Cohen bij het maken van een nieuwe Vreemdelingenwet. In welke context vond dat toen plaats en wat is er sinds die tijd allemaal veranderd? Daarover gingen Job Cohen en voormalig  Ambassadeur van de Verdraagzaamheid Paul MBikayi in gesprek met Koen Bron. 

Ingmar Heytze becommentarieërde de avond in dichtvorm, te beluisten via Soundcloud. Door een teveel aan galm stelt de geluidskwaliteit enigzins teleur. Maar er is hoop, Ingmar heeft ons een studioversie op van zijn gedicht in het vooruitzicht gesteld. 

H. D.Tjeenk Willink, Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein, 15 september 2016
Aris van Veldhuisen, Een kritische reflectie op de rol van adviseur ... [reactie op Tjeenk Willink], 15 september 2016

Treffende foto's door Bert Muller te bekijken op het platform Flickr
Video-impressie door Merel van Ekdom en Melvin Maas op Vimeo  
Verslag van Monique Verstegen voor Management & Consulting (M&C)