Nieuws

AEF evalueert sportbeleid van het Rijk


De minister van VWS speelt een rol in het stimuleren van breedte-, en topsport. En daarnaast in het bevorderen van sportinnovatie en het bewaken van de integriteit binnen de sport. AEF voerde een doorlichting uit van het sportbeleid van de Minister in de periode 2011-2016. Het rapport oordeelt dat het sport- en beweegklimaat in Nederland in het algemeen goed op orde is. In internationale vergelijking blijken voorzieningen in Nederland van een hoog niveau te zijn: we bewegen veel in Nederland, en presteren als klein land goed in topsport. 

Tegelijkertijd doet AEF aanbevelingen. Van veel beleidsinitiatieven zijn effectiviteit en efficiëntie niet bekend. Het is bijvoorbeeld niet vast te stellen in welke mate beleid tot meer sportparticipatie geleid heeft. Ook in onduidelijk in hoeverre topsportevenementen bijdragen aan nationale trots. AEF beveelt daarom aan om beleidsdoelen specifiek en meetbaar te maken, wanneer sport ingezet wordt om maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Elk ministerie is verplicht periodiek al het beleid te (laten) onderzoeken. Doorlichtingen volgen een vaste systematiek, de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE), waarin doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid centraal staan. AEF heeft in de afgelopen jaren veel beleidsdoorlichtingen uitgevoerd, onder andere op het gebied van zorg en mobiliteit.

Andersson Elffers Felix, Beleidsdoorlichting Sport, Begrotingsartikel 6 Ministerie van VWS, 2 oktober 2017
 

Kamerstukken