Nieuws

AEF evalueert Kadaster


Het Kadaster in Nederland kent een rijke geschiedenis. Al sinds de oprichting in 1832 houdt het Kadaster zich bezig met eigendoms- en landregistratie. Hiermee draagt de organisatie bij aan maatschappelijke stabiliteit* en economische ontwikkeling.

Naast de kadastrale registratie zijn de wettelijke taken van het Kadaster sinds 2004 flink uitgebreid. Deze uitbreiding is een van de thema’s van het evaluatieonderzoek. Ook analyseert AEF de sturingsrelatie tussen ministerie en Kadaster. Centraal in het onderzoek staan doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie.

Het algemene beeld van AEF is dat het Kadaster zijn taken op een kwalitatief hoogwaardige manier uitvoert. Het Kadaster heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die niet alleen zijn taken naar de letter van de wet uitvoert, maar zich daarnaast ook inspant om zijn maatschappelijke relevantie te vergroten. De evaluatie toont aan dat het Kadaster erin geslaagd is om het terugdringen van de kosten hand in hand te laten gaan met het verder verbeteren van de dienstverlening.

Het algemene beeld is positief, tegelijk doet AEF negen aanbevelingen. De minister van Infrastructuur en Milieu zegt in een kamerbrief alle aanbevelingen over te willen nemen.

*Zie ook: Maite Vermeulen, Wat is oersaai en gaat de wereld redden?, in: De Correspondent, 19 februari 2016

Wettelijke evaluatie Kadaster, Werken aan maatschappelijke meerwaarde binnen de context van een open overheid, 2015
Rapport en kamerbrief op rijksoverheid.nl