Nieuws

AEF evalueerde voorzorgbeleid hoogspanningslijnen


Andersson Elffers Felix heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een evaluatie uitgevoerd van wat ‘Voorzorgbeleid Hoogspanningslijnen’ is gaan heten. Het beleid is ontwikkeld om tegemoet te komen aan bezorgdheid van burgers over mogelijk gezondheidseffecten van elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen.

Andersson Elffers Felix, Evaluatie uitvoeringspraktijk voorzorgbeleid hoogspanningslijnen, 17 december 2018
Kamerbrief en verkenning voorzorgbeleid hoogspanningsverbindingen, 8 februari 2019
Het RIVM over hoogspanningslijnen en over magnetische velden