Nieuws

AEF duidt financiën sociaal domein


Eerder dit jaar was er in de pers veel aandacht voor cijfers van het CBS over gemeentelijke uitgaven in 2015 in het sociale domein. Politici, gemeenten en zorgpartners reageerden met verbazing op de constatering dat gemeenten een overschot zouden hebben. Het Rijk heeft daarom – en naar aanleiding van Kamervragen - besloten twee onderzoeken uit te zetten. AEF voert er daar één van uit: het onderzoek naar de kwalitatieve duiding van de cijfers, oftewel het verhaal van gemeenten. 

AEF enquêteert daartoe alle gemeenten over begroting en realisatie. Wat is de verklaring voor de verschillen tussen die twee? Spelen de inkomsten uit het Gemeentefonds een rol in de manier waarop gemeenten begroten? Zijn de ervaringen uit het jaar 2015 aanleiding geweest om beleidsaanpassingen door te voeren? 

De doelgroep voor dit onderzoek zijn de directeuren sociaal domein, strategische beleidsadviseurs en medewerkers financiën.

De enquête is uitgezet onder gemeentesecretarissen. De gemeentesecretaris van uw gemeente heeft de beschikking over de inloggegevens van uw gemeente. Mocht uw gemeentesecretaris tijdelijk niet beschikbaar zijn, of hebt u andere vragen over de enquête, dan kunt u contact opnemen met onderzoeker Katy Hofstede.

Nieuwsbericht VNG, Gemeentelijke input gevraagd over financiën sociaal domein, 16 december 2016